Nils H. Thommesen

Styremedlem

Nils er impact investor/advisor, og samfunnsansvar har alltid stått sentralt i hans virksomheter. Nils har vært med å etablere og finansierer Msimamo Youth Educators i Tanzania, hvor de har et program for over 1350 barn. Han har videre vært medlem av Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg , og han var medlem av underkomiteen som i 2018 forfattet en regel om advokaters ansvar for deres klienters brudd på menneskerettigheten.