Våre fire resultatområder

Hver uke avholdes våre programmer til faste tidspunkter. På skoler, samfunnssentre, et trygt sted i landsbyen eller i en flyktningleir. Vårt arbeid bidrar til positive endringer i utdannelsen, likestilling, helse, beskyttelse og i lokalsamfunnet.

001-RTP-FivePillars-Education@2x.jpg

Kvalitet i utdanningen

Utdanning gir håp og muligheter for en bedre fremtid, men det er fortsatt mange barn som ikke får den utdanningen de har krav på.

Vi bruker lek som verktøy for å øke barns motivasjon til å lære og gå på skolen. På en morsom og engasjerende måte gir leken trygghet, skaper glede og samhold, og bidrar til at færre dropper ut og at flere kommer tilbake på skolen.

Vi gir lærere kursing og opplæring i bruken av lek som verktøy for læring, mestring og utforsking. Leken gjør barna nysgjerrige, de utvikler lese-, skrive- og regneferdighetene sine og får bedre selvtillit.

I samarbeid med nasjonale utdanningsmyndigheter og lokale partnere jobber vi for å inkludere lek som verktøy for læring i utdanningsplaner, slik at flere barn får motivasjon til å lære og gå på skolen.

001-RTP-FivePillars-Gender@2x.jpg

Likestilling mellom kjønnene

Gjennom leken likestiller vi jenter og gutter, lærer dem å respektere og ta vare på hverandre, både på skolen og i livet. Vi gir lærere og foreldre informasjon og opplæring i likestilling, og vi støtter dem i arbeidet med å redusere kjønnsbasertvold og diskriminering på skolen, i lokalsamfunnet og hjemmet.

Med særskilt fokus på jenter styrker vi dere stemme slik at de bruker sin rett til likestilling, utdanning, verdighet og trygghet. Gjennom prosjektene våre utvikler jenter selvtillit og mot til å kreve sin rett til utdanning, og stå opp mot skadelig tradisjonell praksis som kvinnelig omskjæring og barneekteskap.

001-RTP-FivePillars-Health@2x.jpg

God helse

Barn trenger god helse for å lykkes. Vi bruker lek som verktøy for å undervise og lære barn om god helse og fakta som kan redde livet deres. Gjennom lek lærer barn å ta sunne og trygge valg, og beskytte seg selv og familien mot farlige situasjoner og sykdommer.

Vi jobber med lærere for å skape sunne og trygge miljøer der barna kan snakke åpent om sykdommer som påvirker dem, som HIV og AIDS, malaria, seksuell og reproduktiv helse.

Gjennom leken tilegner barna seg kunnskap om egen helse og sykdommer som påvirker lokalsamfunnet de bor i, og vi utruster dem med fakta slik at de gjenkjenner feilinformasjon og stigmatiserende holdninger.

001-RTP-FivePillars-ChildProtection@2x.jpg

Barns rettigheter og beskyttelse

Alle barn har rett å føle seg trygg og beskyttet.

Gjennom lek lærer vi barn å beskytte seg mot vold, diskriminering og utnyttelse. Vi bygger tillitt og skaper rom der barna føler seg trygge, kan leke, lære og utforske.

Vi gir lærere kursing og opplæring i barns rettigheter og hvordan de utvikler tillit og gode relasjoner med elevene sine. Gjennom de positive relasjonene blir barna trygge og mer åpen for å snakke om ting som er sårt, vanskelig og utrygt, som for eksempel kvinnelig omskjæring og barneekteskap.

Når barn leker, vinner verden

BLI FASTGIVER