Koronapandemien førte til at skoler over hele verden måtte stenge, og for millioner av jenter i fattige land har dette fått fatale konsekvenser. Barn som ikke går på skolen mister tilgang til trygge nettverk, utdanning og beskyttelse – og faren for å bli utnyttet og misbrukt øker betraktelig.

Hvert tredje sekund blir en jente under 18 år giftet bort

Det er estimert at over 11 millioner jenter som har sluttet på skolen grunnet koronapandemien, aldri kommer tilbake. De fleste av disse barna har blitt en del av den dystre statistikken som viser en stor økning i tvangsekteskap. Det har blitt antydet at arbeidet mot barneekteskap har blitt satt 25 år tilbake*

*Plan International

Zala (16) skulle giftes bort
Statistikken i filmen er fra før koronapandemien brøt ut
"Right To Play har gjort en kjempe forskjell i livene deres"
Aksel Lund Svindal, Right To Play ambassadør

I 2019 besøkte Right To Play ambassadør Aksel Lund Svindal våre programmer i Etiopia. I en liten landsby i utkanten av Addis Abeba ble han kjent med Zala (16), som skulle bli giftet bort mot sin vilje. Området Zala bor er sterkt preget av fattigdom, og moren hennes, som var alene med fem barn, så ingen annen utvei enn å gifte bort datteren. Zala ble kidnappet av familien hun skulle bli giftet bort til, men heldigvis kom hennes medelever og lærere henne til unnsetning. Zala var i ferd med å bli en av en del av den dystre barneekteskap statistikken, men heldigvis gikk hun på skolen hvor hun hadde lært om rettighetene sine og opparbeidet seg et trygt nettverk som hun klarte å benyttet seg av da hun sto i fare. I dag bor Zala og lillesøsteren hennes hos Right To Play læreren som var med på å befri henne. Søstrene får nå den oppfølgningen de trenger, og Zala er fast bestemt på at hun skal bli lærer slik at hun i fremtiden kan bidra til å beskytte, utdanne og styrke barna i lokalsamfunnet.

Den livsviktige skolen

For å kunne kreve sine rettigheter, bidra til utvikling i samfunnet, endre farlige tradisjoner og forebygge sykdommer er utdanning det aller viktigste er barn kan få. Vi må derfor så snart som mulig sørge for at skolene i fattige land gjenåpner slik at de mest sårbare jentene for gjenopprettet sine trygge nettverk, beskyttelse og økt kontakt med omverden.

I over 20 år har Right To Play jobbet med å nå ut til barna og deres foresatte for å forhindre skadelig tradisjoner og skikker, som for eksempel tvangsekteskap. Gjennom informasjons- og rettighetsarbeid blir barna opplært i hva de kan si nei til, og hvem de kan henvende seg til dersom de blir tvunget til noe ulovlig. Ved å bruke barna som endringsagenter blir også deres familier, naboer og andre i lokalsamfunnet opplyst om rettigheter, lover og konsekvensene av farlige tradisjoner. Lærerne i våre programmer er også opplært i hvordan man skal avdekke og rapportere inn mistanke om at det foreligger planer om tvangsekteskap.

Lek bidrar til en bedre fremtid

Lek er en av de mest grunnleggende kreftene i et barns liv. I 20 år har vi brukt lek for å holde barna på skolen slik at de får en utdannelse, styrke jenter til å delta og lede, lære barn å løse konflikter og omfavne forskjeller. Lek som har resultert i endret adferd og som har reddet liv. Det er derfor vi kaller det for den livsviktige leken.

Vårt mål er å bidra til en fremtid hvor alle barn får innfridd sine rettigheter, blir hørt og får utviklet sitt potensiale. Dette klare vi ikke alene, men trenger gode støttespillere med på laget. Bli med du også, sammen kan vi sørge for at alle barn for den livsviktige leken.

Vi trenger deg med på laget

I Right To Play har vi som mål at alle barn skal få beskyttelse, utdanning og bli styrket - slik at de kan forme sin egen fremtid, bidra til positiv utvikling i sitt lokalsamfunn og skape varige endringer. Men vi trenger flere med på laget. For 250 kroner kan du gi et barn mulighet til å delta i våre programmer i et år, det vil si at som fastgiver bidrar du årlig til at 12 barn får den livsviktige leken i sin hverdag.

Aksel Lund Svindal in Ethiopia