Korona-krisen har ført til at 91% av verdens barn og unge har mistet muligheten til å gå på skolen. For mange betyr det slutten på en utdannelse, mangel på beskyttelse og redusert kontakt med omverden. Situasjonen som mange barn befinner seg i nå bidrar til økt vold i hjemmet, barneekteskap og trafficking. Det er estimert at 10 millioner jenter ikke kommer tilbake på skolen når denne krisen er over

Desto lenger et barn er borte fra skolen, desto vanskeligere blir det å komme tilbake på skolen

For å unngå frafall og sørge for at barna i våre programmer blir ivaretatt best mulig jobber vi tett med utsatte familier, lokale myndigheter og samarbeidspartnere på følgende områder:

  • Barns sikkerhet og helse

Vi bruker radio, TV og mobiltelefoner for å dele viktig informasjon og for å forhindre spredning av viruset. I de områdene som ikke har tilgang til denne form for teknologi, går vi dør til dør for å forsikre at familiene har riktig informasjon samt hygieneartikler slik at de kan beskytte seg mot viruset.

  • Psykososiale tiltak

Mange av barna i våre prosjekter lider av traumer og angst, og vi har utarbeidet over 30 psykososiale aktiviteter for å styrke deres mental helse. Aktivitetene er tilrettelagt for barn og voksne, og inkluderer instruksjonsvideoer med enkle øvelser som kan utføres hjemme.

  • Opprettholde undervisningen

For å minimere skolefrafall bruker vi flere metoder for å gjennomføre hjemmeundervisning. Gjennom radio, TV og internett bruker vi lekbaserte aktiviteter for å styrkes lese-, skrive og regneferdigheter.

Oppdatering fra noen av våre programland

Tanzania: vi har nådd 2 759 978 barn og unge gjennom radio, gjennom blant annet en tilrettelagt drama-serie. Fokuset har vært på beskyttelse og likestilling mellom kjønnene.

Pakistan: på forespørsel fra Utdanningsdepartementet skal vi bidra til å lage innhold til en TV-serie, med fokus på fysisk helse og livsferdigheter. Programmet vil nå flere millioner barn over hele landet. I tillegg har vi distribuert aktiviteter til 4 632 barn gjennom WhatsApp og hjemlevering.

Mosambik: vi har nådd 302 230 barn, hovedsakelig gjennom radiosendinger. Innhold fra Right To Play med fokus på lese- og lekbasert undervisning blir brukt som en del av "Tele-School". Programmet som blir vist på nasjonal TV på vegne av landets Utdanningsdepartement.

Libanon: vi har nådd 18 000 barn med aktiviteter. I tillegg har vi nådd 768 barn gjennom WhatsApp undervisning og ved distribusjon av hygiene artikler. Gjennom TV-nettverket SAT 7 er Right To Play innhold en del av COVID-19 programmene som blir sendt.