Beskytte - Utdanne - Styrke

Beskytte - Utdanne - Styrke

Tre viktige ord som beskriver grunnlaget for alt vi gjør i Right To Play. I 15 ulike land jobber Right To Play ansatte hver eneste dag med lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke noen av verdens mest utsatte barn.

Med vår lekbaserte læringsmetode når vi hvert eneste år millioner av barn og unge i noen av verdens farligste og mest vanskeligstilte områder. Det som driver oss er å skape muligheter for å styrke disse utsatte barna slik at de vil stå bedre rustet til å overvinne ​barrierer, motgang og urettferdighet. Ved å bruke lek som metode tilfører vi barn i utviklingsland god kvalitet i utdanningen, trygge og inkluderende lokalsamfunn, god helse, likestilling mellom kjønnene, beskyttelse og økt fokus på rettigheter. Vi motiverer og inspirerer barn og unge til å gjennomføre utdanning for å finne håp og muligheter i situasjoner og omgivelser som ofte er preget av frykt og usikkerhet.

I mer enn 20 år har Right To Play brukt lek som metode for å nå de mest utsatte barna i verden. Gjennom leken skaper vi varige endringer for barna og deres lokal samfunn, og det er derfor vi kaller det for den livsviktige leken.


Møt noen av barna

Fra gruvearbeider til elev

Balá (12) fra Mali var tvunget til å jobbe som gruvearbeider for å bidra til å hjelpe familien sin. I gruvene jobbet hun under farlige forhold og mangel på skolegang og utdannelse var med på å gjøre hennes fremtid svært usikker. En gruppe lokale frivillige, opplært av Right To Play for å identifisere og beskytte barn i lignende situasjoner, var i området og tok kontakt med Balá og familien hennes. Sammen hjalp de Balá tilbake til skolen hvor hun gjennom lekbasert læring raskt fant seg til rette i den engasjerende studiehverdagen. I dag er Balá en stjerneelev og hun drømmer om å bli lege.

Balá - Beskytte.jpg
Balá trives i klasserommet og med å være tilbake på skolen


Alle barn har rett til utdannelse

Julienne (12) var i faresonen for å bli tatt ut av skolen da foreldrene hennes ikke så verdien i skolegang og utdannelse. Etter hun ble med i ungdomsklubben til Right To Play endret alt seg. Gjennom klubben lærte hun hva en utdannelse ville gjøre for hennes muligheter for fremtiden. For å få enda flere jenter tilbake på skolen initierte hun kampanjen: Få jentene tilbake på skolen gjennom Right To Play ungdomsklubben. Kampanjen retter seg mot foreldre i nærmiljøet og om viktigheten av utdanning for barna, familien og lokalsamfunnet.

Julienne - Utdanne.jpg
Julienne og noen av de andre barna i ungdomsklubben ledet av Right To Play


Fra flukt til en bedre fremtid

Hvert år støtter vi 200,000 flyktninger og fordrevne barn i 92 flyktningleirer, uformelle bosetninger og midlertidige husly. Vårt mål er å endre deres dystre hverdag til en fremtid fylt av håp og muligheter.

Vi kjemper for å gi barna mulighet til utdanning, undervisning og aktiviteter preget av lek og positiv læring. Vi kjemper for å styrke barna ved å gi psykososial støtte for å bedre takle traumer og vanskelige følelser. Vi kjemper for at barna skal få holde fast på drømmene sine ved å styrke deres opplevelse av håp og muligheter for fremtiden. Vi kjemper for at barna skal få muligheten til å være barn selv i en vanskelig hverdag. Vi kjemper for at barnas historier ikke bare skal handle om overlevelse, men om mestring, håp og muligheten til å nå sine drømmer.

Flukt - Styrke.jpg
Flyktningbarna i Libanon lager prisvinnende sanger om rettigheter til utdannelse og en fredfull barndom.


550710472057853