Bilde 7.jpg
Med fokus på jenter

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world", sa Nelson Mandela, og vi kan ikke si oss mer enige. Derfor må vi sørge for at alle jenter får innfridd sin rettighet til utdannelse og mulighet til å gå på skolen. Før pandemien var det 132 millioner jenter i skolealder som ikke gikk på skolen, og i 2022 økte dette antallet dessverre økt betraktelig.

Fattigdom er den største årsaken til at jenter blir holdt borte fra skolebenken. Mange blir utsatt for barnearbeid, tvangsekteskap og ufrivillig graviditet. Vi vet at jenter som fullfører skolen øker muligheten for et bedre liv betraktelig. I følge UNICEF øker fremtidige inntekter med 10-20% for hvert år en jente fullfører i grunnskolen. Jenter med tilgang til utdanning bedrer ikke bare livskvaliteten for seg selv, men også til positive endringer for familiene sine, lokalsamfunnet og samfunnsøkonomien.

Undersøkelser viser også at jenter med utdanning får barn senere, og stifter mindre familier. De har mindre muligheter til å dø i barsel, og barna deres har større sjanse til å overleve 5 års dagen sin, fullføre skolen og forbedret livskvalitet. I tillegg er kvinner som har fullført skolen bedre i stand til å beskytte seg selv og sine barn fra underernæring, dødelige sykdommer, menneskehandel og seksuell utnyttelse.

Den livsviktige utdannelsen

Hver dag jobber vi for at de mest sårbare barna i verden får beskyttelse, utdanning og styrke ved å bruke lek som metode. Flere millioner barn deltar i vårt programmer hvert år, hvorav 49 % (2023) av jenter. Vi har stort fokus på å få jenter til å begynne på skolen, og til å fullføre. Vi jobber tett med foresatte, lærere, lokale myndigheter, idrettsforeninger og ungdomsklubber for å nå de mest utsatte jentene slik at de får innfridd sin rettighet til utdanning og bedre muligheten til å forme sin egen fremtid.

Da pandemien førte til at skoler over hele verden måtte stenge dørene, brukte vi alternative metoder for å nå barn og unge - og spesielt jenter. Gjennom hjemmeundervisning og bruke av teknologi bidro vi til at jenter fikk tilgang til undervisning, slik at sjansene for å droppe ut av skolen ble mindre. Vi samarbeidet også med lokale foreninger med påvirkningsarbeid rettet mot jenter for å forebygge skadelige tradisjoner, ufrivillig graviditet og tvangsekteskap. I våre programmer har vi alltid stor fokus på jenters rettigheter og beskyttelse samt styrker dem slik at de bedrer muligheter til forme sin egen fremtid.

Bli bedre kjent med Balà og Esperance, som begge deltar i våre programmer. Lær hvordan de har, til tross for store utfordringer, fortsatt sin utdannelse.

IWD 2022 - Balla - Web.jpg

BALÀ, MALI

For å bidra til familieøkonomien måtte Balá slutte på skolen for å jobbe i gruvene. Heldigvis fikk hun mulighet til å fortsette utdannelsen sin.

Les mer om Balà her

IWD 2022 - Esperance - Web.jpg

ESPERANCE, TANZANIA

I mange land er ikke skoler tilrettelagt for jenter når de kommer i puberteten. Esperance opplevde at mange av jentene i flyktningleiren slutte på skolen når de fikk mensen.

Les mer om Esperance her