Balá sin Historie

Det blir helt stille i klasserommet når Balà starter presentasjonen sin om hvorfor barn ikke skal jobbe i gruvene. Etter at hun som åtteåring måtte slutte på skolen for å jobbe i den lokale gullgruven vet hun altfor godt hvor farlig dette arbeidet er. «Barn skal ikke jobbe» sier hun, og er tydelig på at jenter kan bli hva de vil dersom de fullfører skolen.

Balà bor i Mali, som er et av de fattigste landene i verden. Nesten halvparten av innbyggerne lever i ekstrem fattigdom. 66% kan ikke lese og skrive, og blant kvinner utgjør antallet 78%. Mange har derfor ikke noe annet valg enn å utføre ufaglært, tungt og dårlig betalt arbeid. For å spe på familieinntektene må barna ofte arbeide. 1/3 av barna i landet går ikke på skolen, og mer enn halvparten jobber. Det er anslått at mellom 20 000 til 40 000 barn er involvert i farlig arbeid.

Farlig arbeid

Barn som arbeider i gruver utsettes daglig for farer tilknyttet jobben de utfører. Kollaps, støv og kjemikaler som kvikksølv, gjør at barn regelmessig blir alvorlig skadet og i noen tilfeller dør. I over ett år måtte Balà jobbe i den lokale gruven for å bidra til familieinntektene sammen med søsteren og moren. Små barn som Balà blir ofte plassert på toppen av den smale gruvesjakten for å heise opp – og vaske jorden i håp om å finne gull. «Jeg ble så lei meg da mamma tok meg ut fra skolen for å jobbe», sier Balà oppgitt.

Tegn på barnearbeid

Utdanning er nøkkelen til å bryte fattigdomssyklusen. Selv om barn - og spesielt jenter - bare fullfører grunnskolen, øker fremtidsutsiktene deres enormt. Balà var heldig da læreren Sarata skjønte hvorfor hun ikke lenger kom på skolen. Sarata er en av lærerne som deltok i "Jam Suka" programmet. Right To Play har gjennom Jam Suka-programmet trent opp lærere, frivillige og andre innbyggere, i tre regioner i Mali siden 2016- For å hjelpe utsatte barn lærer de blant annet å gjenkjenne tegn på barnearbeid, fjerne barn fra farlige arbeidssituasjoner, tilby beskyttelse og å få barn tilbake til skolen. Right To Play jobber også med lokale organisasjoner for å forbedre barnas liv permanent. Så langt har programmet nådd over 70.000 barn i Mali.

Effektiv tilnærming

Sarata startet påvirkningsarbeidet og hadde flere samtaler med moren til Balà for å få datteren tilbake på skolen. Først uten hell, men Sarata ga ikke opp. Sammen med frivillige fra landsbyen utviklet hun en effektiv tilnærming for å få barn ut av gruvene. De opprettet et foreldreråd i samarbeid med skolestyret og den lokale barnevernkomiteen. I stedet for å henvende seg til foreldrene hver for seg, begynte de å organisere gruppemøter hvor de holdt appeller om viktigheten av utdanning og informerte om farene ved barnearbeid. De inviterte også med seg byrådet, som var ansvarlig for den lokale gullgruven, og oppfordret de til å forby barnearbeid. Takket være denne tilnærmingen innså Balàs mor at hennes datter ville få mange flere muligheter for fremtiden dersom hun kom tilbake på skolen.

AR2020 - Landing Page - Image 4.jpg
Balá trives i klasserommet og er glad for å være tilbake på skolen.

Kvinnelige lærere er forbilder for jentene

Lærerne som har deltatt i Jam Suka-programmet vet nøyaktig hvordan de skal veilede barn som Balà. For eksempel benytter de seg av læringsmetoden til Right To Play for barn som har læringsvansker. Gjennom pedagogiske aktiviteter, og med lek som metode, får barna opparbeidet seg ferdigheter som danner grunnlaget for økt trivsel og suksess på skolen. Spesielt kvinnelige lærere er viktig i dette programmet da de er viktige forbilder for jentene. De blir selve beviset på hvor langt du kan nå hvis du fullfører en utdannelse.

“Når jenter studerer, kan de bli hva som helst - til og med president!”, sier Balà. Hun tar skolen på alvor, og er i tillegg medlem av ungdomsklubben på skolen. Ungdomsklubben er en viktig del av Jam Suka-programmet hvor barna lærer seg om rettigheter, likeverd, deltagelse og hvordan de selv kan bidra til å forbedre lokalsamfunnet sitt. Balà bidrar ved å holde foredrag om det farlige arbeidet hun utførte i gullgruvene og hvorfor det å gå på skolen er så mye bedre. Balà gleder seg til alle mulighetene hun har nå som hun har mulighet til å fullføre skolen. Hun er fortsatt i tvil om hva hun skal bli når hun blir stor, men mest sannsynlig vil hun bli lege.

Balla - Mali - Image 1 - Web.jpg
Balá utenfor hjemmet sitter etter skoledagen er ferdig.

Jam Suka prosjektet

Jam Suka betyr å beskytte barn på det lokale språket i Mali. Dette er svært beskrivende for Right To Play prosjektet som ble startet i Mali i 2016. Prosjektet gikk frem til 2021. Gjennom prosjektet nådde Right To Play 72 000 barn i alderen 5-17 år som levde under vanskelige forhold i 22 kommuner i landet. Barna fikk støtte, beskyttelse og forbedrede livssituasjoner. Et av initiativene for å nå disse barna var "Barneparlamentet" som ble etablert i hovedstaden, Bamako.Tallene i artikkelen er sist oppdatert 2021