Det er middagstid i Accra. Rundt i gatene kan en se jenter som jobber som bærere, og bærer tunge mugger med vann og tørrvarer gjennom gatene. De tjener minimalt. Som mange andre barn i Ghana har disse jentene droppet ut av skolen og jobber nå i lavtlønnede jobber der de knapt tjener nok til å klare seg.

Ghana har gjort fremskritt i å redusere antall elever som dropper ut av skolen, men jenter og fattige barn på landsbygda er fortsatt spesielt utsatt. Økonomisk og sosialt press får dem til å droppe ut av skolen og finne seg jobb. På landsbygda i Nord-Ghana går kun halvparten av barna på skole. De fleste barn vil fullføre grunnskolen, men det gjør de etter forsinkelser forårsaket av midlertidig frafall, i et år eller flere år, for å jobbe.

Selv når elevene forblir på skolen, sliter de likevel med å oppfylle grunnleggende internasjonale leseferdighetsstandarder. I 2014 kunne ikke 70% av ghanesiske videregående studenter bestå eksamen. En studie viste at kun 13,4% av tredjeklasseelevene var i stand til å lese på minimum ferdighetsnivå. Å forbedre ghanesernes leseferdigheter betyr også at vi må styrke kvaliteten på utdanningen. I 2019 implementerte Ghana en ny læreplan som fokuserer på å øke ferdigheter som kommunikasjon og kreativitet. LEGO Foundation og Right To Play bidrar til dette arbeidet gjennom et nasjonalt prosjekt som heter Partners in Play. Målet er å bruke lekbasert læring til å forbedre kvaliteten på utdanningen for mer enn tre millioner elever fra barnehagealder og helt opp til 6. klasse.

I LØPET AV 2023 VIL VI HA HJULPET OVER 3 MILLIONER ELEVER TIL Å FORTSETTE PÅ SKOLEN, SAMTIDIG SOM VI GIR 75 000 LÆRERE TILGANG OG OPPLÆRING I LEKBASERT LÆRING.

LEKBASERT LÆRING

Gjennom Partners in Play-programmet har Right To Play de siste fire årene hatt som mål å støtte 14 400 lærere gjennom å utdanne de til å inkludere lekbasert læring i 10 000 grunnskoler i 55 distrikter.

"Ved å innlemme vårt arbeid med Ghanas grunnskolepensum, kan vi nå flere barn og styrke utviklingen av de akademiske ferdighetene i hvert trinn, sier Josephine Mukakalisa, Right To Play Country Director for Ghana.

Å bruke lekbasert læring i klasserommet vil hjelpe barn å bli på skolen og fullføre utdanningen. Læring gjennom lek gjør klasserommene mer innbydende og øker ofte oppmøte i skolene. Alt dette betyr en lysere fremtid ettersom færre elever dropper ut av skolen eller ikke lærer i løpet av sin tid på skolen, spesielt i sårbare grupper som jenter og fattige på landsbygda.

"Vi er beæret over å kunne samarbeide med utdanningsdepartementet i Ghana og vår mangeårige partner Right to Play i å bruke lekbasert læring for å forbedre barns skolehverdag i Ghana. Det er bevist at læring gjennom lek fører til bedre læring og er nøkkelen til å utvikle kognitive, sosiale, emosjonelle, kreative og fysiske ferdigheter - ferdigheter som barn trenger for å trives.» sier Sarah Bouchie, Chief Impact Officer i LEGO Foundation.

Partners in Play er mulig takket være støtte fra LEGO Foundation. Right To Play, LEGO Foundation og Ghanas utdanningsdepartement samarbeider tett om å innlemme lekbasert læring i grunnskolen, med mål om å øke kvaliteten på utdanning og forbedre oppmøte blant barna.

PiP - Ghana - Image 2 - Web.jpg

Partners in Play er Right To Play sitt første nasjonale prosjekt i Ghana, og bygger på tidligere vellykkede samarbeid med regjeringen i Ghana. Tidligere prosjekter i Ghana har hatt fokus på å bidra til utdanningsmuligheter for jenter, helseopplæring og teknisk assistanse til utdanningsdepartementet i utforming av læreplan. Partners in Play tar Right To Play sitt arbeid i Ghana til et nytt nivå, og vil styrke elever, familier og lokalsamfunn i Ghana.