Styrket gjennom krisen

Mali Spotlight - Image 1 - Web Hero.jpg

Politiske vedtak, fattigdom og pandemi har ført til en utrygg tilværelse for barna i Mali.

Gatene i Bamako er kaotiske med menneskemasser som roper, synger og veiver med plakater. I det fjerne høres lyden av skudd. Ustabiliteten i gatene kommer i en tid med økende bekymring for spredningen av COVID-19. For barna er det en skremmende og vanskelig tid.

Mali har opplevd krise på krise det siste året. I mars i fjor avholdt landet et svært omstridt parlamentsvalg som ble etterfulgt av rettslige utfordringer, utbredte protester og politisk vold. Uroen kulminerte i et militærkupp i august – et kupp som fjernet presidenten og erstattet regjeringen med en junta. Under internasjonalt press og sanksjoner forpliktet juntaen seg til å opprette en ny sivil regjering, men protestene fortsetter å fylle gatene.

Ustabiliteten i landet truer den positive utviklingen av antall barn som fullfører skolen.

Mali er blant de fattigste landene i verden. 45% av befolkningen lever i ekstrem fattigdom og 66% av befolkningen, hvorav 78% av kvinnene, er analfabeter. Befolkningen har svært få, om ingen, helsetjenester tilgjengelig. Den ekstreme situasjonen gjør det vanskelig å følge smittevernstiltak som nedstengninger og portforbud, noe som vil føre til tap av den lille inntekten folk har. Noe som vil bidra ytterligere til sult og nød for en allerede hardt prøvet befolkning.

I Mali er barnearbeid allestedsnærværende, spesielt blant barn som har droppet ut av skolen. 55% av barna er involvert i en eller annen form for arbeid, og ett av tre barn i Mali jobber i stedet for å gå på skolen. Right To Play har i årevis jobbet med familier og lokalsamfunn for å hjelpe barn å komme ut av barnearbeid og inn i skolen slik at de kan få skolegang og mulighet til å forme sin egen fremtid. Årelang innsats har resultert i at et økende antall barn fullfører grunnskolen, men den pågående ustabiliteten i landet truer denne positive utviklingen.

Mali Spotlight - Image 1 - Web.jpg


Beskyttelse av barn i krise.

Siden 2012 har Right To Play samarbeidet med lokalsamfunn for å forsvare barns rettigheter, og bidratt til at flere gutter og jenter fullfører skolegangen. Jam Suka-programmet hjelper barn ut av barnearbeid og til å starte på skolen, unngå tidlig graviditet og barneekteskap samt kreve retten til å fullføre skolegangen. Bare i skoleåret 2019-20 hjalp programmet 1282 barnearbeidere med å forlate gruvene og starte på skolen.

Jam Suka etablerer blant annet barneklubber kalt "Children's Parlaments" i skolene, for å lære barn om egne rettigheter og hvordan de kan forsvare seg. Klubbene veiledes av lærere som oppmuntrer barna, og gir de en viktig stemme i kampen for rettighetsbekjempelse. Disse klubbene påvirker lokalsamfunnene gjennom teaterforestillinger som lærer foreldre og andre samfunnsborgere om betydningen av barns rettigheter, inkludert verdien av utdanning, farene ved barnearbeid og jenters rett til å leve et liv uten mishandling og overgrep.

Ved pandemiens inntog, ble programmene våre i Mali rammet. Det lokale Right To Play-teamet reagerte raskt, og så etter alternative måter å nå barna på. Det ble raskt etablerte et online- og mobilnettverk hvor barna fikk undervisning og støtte under nedstengningen. Ved å holde kontakten i alternative kanaler, fikk barna, til tross for portforbud, muligheten til å støtte hverandre, opprettholde kontakt med læreren og muligheten til å fortelle om eventuelle problemer. Online- og mobilnettverket ble også brukt til å undervisning – et viktig tiltak for å sørge for at barna, i størst mulig grad, kom seg gjennom læreplanen

Mali Spotlight - Image 3 - Web.jpg

I tillegg til disse nettverkene, opprettet Right To Play lokale radiosendinger som overtok oppgaven med å nå ut til lokalsamfunnet da pandemien og det politiske kaoset gjorde det umulig å gjennomføre teaterforestillinger. Sendingene bidro til å utfordre sosiale normer samt lære barna eksempler og gode poenger for å stå opp for sine rettigheter. Sendingene nådde frem til over 1,7 millioner mennesker i Mali i 2020.

Parallellt med dette arbeidet, jobbet Right To Play med å informere om smittevern og hygiene til barn, og formidle kunnskap om hvilke tiltak som holder dem trygge og sunne. Helseinfrastrukturen er på et minimum på den maliske landsbygda, dermed er forebygging svært viktig for å redusere smitte av farlige sykdommer.

Veien videre

Barn som har tapt skolegang grunnet rettighetsbrudd, som barnearbeid eller barneekteskap, registreres i et læringsprogram med fokus på lek og aktiviteter. Programmet kompenserer for tapte skoletimer, og utvikler barnas kognitive og akademiske ferdigheter slik at de raskere kommer på nivå med jevnaldrende skoleelever.

Siden skolene ble gjenåpnet i Mali i midten av september, har vi jobbet for å få flere barnearbeidere inn i disse læringsprogrammene. Vi har økt vår tilstedeværelse i Bandiagara-regionen, der tusenvis av mennesker som er fordrevet av krig og sivil uro for tiden søker tilflukt.

For barna som bor i dette området er læringsprogrammer deres eneste mulighet til å komme tilbake til skolen, fullføre utdanningen, og noe som åpner muligheter som ellers vil gå tapt for alltid.

Mali Spotlight - Image 2 - Web.jpg
Tenåringer jobber på tradisjonelt gruveanlegg i Yanfolila i Mali.


Siden 2016 har Right To Plays Jam Suka-program i Mali fått økonomisk støtte av regjeringen i Canada gjennom Global Affairs Canada. Jam Suka streber etter å forbedre barns vilkår i Mali, med ekstra fokus på jenter i krise.