Vi gir støtte til de som støtter barna

Kvaliteten som tilbys i utdanningen er selve ryggraden for muligheter. Den gode læreren kan utgjøre forskjellen på om et barn gjennomfører skolegang, eller ikke. Det er læreren som hjelper barnet til å utfylle sitt potensial. Det er læreren som motiverer til læring, oppfordrer til å forbli på skolen og inspirerer barnet til å finne og følge drømmene sine. For de barna som enten lever i ustabile omgivelser hjemme eller gjennomgår kriser, spiller læreren en enda viktigere rolle. I disse tilfellene er læreren ofte det eneste konstante og stabile holdepunktet i en ellers usikker og skremmende hverdag. For de mest sårbare barna er læreren livets mest verdifulle ressurs. Viktigere enn både klasserom, bøker, penn og papir.

Right To Play jobber med å utstyre lærere med kurs og verktøy innenfor metoden for lekbasert læring. I 2021 kurset vi mer enn 27,000 lærere i hvordan bruke lekbasert læring i klasserommet, spesifikt for å redusere psykiske og følelsesmessig utfordringer som ofte står i veien for at barna kan ta til seg læring.

Lærere som er kurset i Right To Plays lekbaserte læringsmetode fungerer som bedre veiledere og mentorer for elevene sine. De tilbyr bevisste og trygge omgivelser for læring. De skaper aksepterende og inkluderende læringsmiljøer, og de gir psykososial støtte og oppfølging til sine elever. Vi i Right To Play jobber aktivt inn mot de lokale myndighetene i våre programland. Dette gjør vi for å få til varig endring i de respektive utdannelsesystemene, slik at vår lekbaserte læringsmetode på sikt vil kunne innlemmes i nasjonal skala.

Her er noen av måtene lærere kurset i Right To Plays lekbaserte metode, har skapt varige endringer i barns liv.


FRA FLYKTNING TIL MENTOR: HARRIET SIN HISTORIE

Harriet, tidligere flyktning, nå lærer for flyktningbarn nord i Uganda.

Harriet vet bedre enn i de fleste hvordan traumer og undertrykte følelser kan stå i veien for barns drømmer og potensial. Takket være støtten hun fikk fra sine lærere og foreldre, står hun i dag igjen som lærer hvor hun bruker sine erfaringer til å hjelpe flyktningbarn med å bearbeide og overkomme traumatiske opplevelser slik at de også kan gå en lysere fremtid i møte.

Les Harriet sin historie

STÅR OPP FOR SEG SELV: RAHEELA SIN HISTORIE

Raheela fikk gjennom lekbasert læring den støtten hun trengte til å bygge selvtilliten til å stå opp for seg selv

Raheela var en sjenert og usikker jente. Hun ble mobbet av klassekamerater og prøvde å gjøre seg så liten som mulig i klasserommet. Læreren hennes så hvordan hun strevde og gjennom lek som metode fikk hun støtten hun trengte til å finne selvtillit og styrke til å stå opp for seg selv. I dag er hun ungdomsleder i ungdomsklubben støttet av Right To Play, hvor hun hjelper andre elever med å finne sine egne stemmer gjennom lek.

Les Raheela sin historie

NYTT HÅP FOR FREMTIDEN: MARTHA SIN HISTORIE

Supporting Teachers - Martha- Image 1 - Web.jpg

Martha sluttet på skolen fordi arbeid og inntekt virket som det eneste valget. Hun ble fanget opp av lærere som fortalte henne om Right To Play sitt supplerende læringsprogram og hun oppdaget at det fortsatt var en mulighet for henne å fortsette på skolen. I dag leder Martha sammen med sine venner, en kampanje som skal hjelpe å fange opp andre jenter som står i risiko for å ende opp som barnearbeidere.

Les Martha sin historie