Psykisk helse i fokus!

Depresjon, angst og adferdsforstyrrelser er noen av de vanligste helseutfordringene barn og unge står overfor. Utfordringene fører til skolevegring og skolefrafall, fattigdom og utenforskap. I de mest alvorlige former fører nedsatt psykisk helse til selvmord, den tredje største dødsårsaken i verden blant ungdom.

Barn som bor i lav- og mellominntektsland, og som opplever fattigdom, flukt, rasisme, konflikt eller kjønnsbasert vold blir i de fleste tilfeller hverken diagnostisert eller får støtte til sine psykiske helseutfordringer. Helsevesenet i landene de bor i har ikke ressurser eller kapasitet til å yte profesjonell helsehjelp til de som trenger det. Dette gjelder også Right To Play sine programland hvor barn som allerede var sårbare, har mistet tilgang til skolen under lange perioder med nedstengninger som følge av Covid-19. I tillegg til langtidseffektene av pandemien, har økonomisk ustabilitet, klimakriser og økt konfliktnivå bidratt til å forverre situasjonen ytterligere for millioner av barn.

I Right To Play har vi fokus på psykisk helse blant barn og unge i alle våre programmer. Vi har utarbeidet aktiviteter som avdekker og hjelper de som er rammet, vi har trent opp lærere til å gjenkjenne psykiske helseutfordringer og vi samarbeider med lokale partnere med ekspertise på området. Dette arbeidet henger tett sammen med det grunnleggende prinsippet i bærekraftsmålene «leave no one behind» og «reach those furthest behind first».


Pandemien bidro til en psykisk helsekrise

For mange av verdens mest marginaliserte barn er COVID-19-pandemien langt fra over. Karantene, nedleggelser og sosial isolasjon har alvorlige konsekvenser for psykisk helse. Mer enn 2/3 av barna har opplevde at deres psykiske helse ble verre i løpet av COVID-19-pandemien, noe de enda sliter med. Jenter, barn på flukt og barn med spesielle behov har blitt spesielt hardt rammet.

CHM - Landing Page - Image 1 - Web.jpg

Lek endrer liv

Right To Play bruker lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke de mest marginaliserte barna i verden. Selv under de mest utfordrende forholdene, og hvor psykiske helsetjenester ikke er tilgjengelige, kan lek brukes til å støtte, oppmuntre og styrke barn og unge som sliter.

Lek bidrar til å beskytte barn mot de verste langvarige psykologiske konsekvensene av traumer, sorg og isolasjon. Lek forhindrer at de psykiske helsemessige forhold forverres, og hjelper barn med å utvikle seg følelsesmessig, sosialt og kognitivt - selv under vanskelige forhold.

Ved å bruke lekebaserte psykososiale metoder skaper vi trygge miljøer som hjelper traumatiserte barn til å forstå og håndtere komplekse følelser som sorg, tap og frykt.

Lek hjelper barn med å gjenkjenne og uttrykke følelsene sine samt bidrar til å utvikle positive relasjoner til jevnaldrende og familiemedlemmer. Lek bidrar til å bedre håndtere angst og kjedsomhet, styrker konsentrasjonen og riktig fokus. Gjennom leken får barna gjenopprette en følelse av normalitet og mulighet til å bedre sine fremtidsmuligheter.


Thomas løper for mer åpenhet rundt psykisk helse
Thomas Stordalen

Thomas Stordalen bega seg i 2021 ut på den viktigste reisen i sitt liv. Da gjennomførte han 30 maraton på 30 dager for å skape oppmerksomhet rundt hjertesaken hans: mer åpenhet rundt psykisk helse.

«Jeg har selv hatt utfordringer i barndommen og oppveksten som igjen førte med seg noen psykiske plager i form av mye angst og depresjoner. I mange år var jeg i mørket før jeg til slutt så lyset og har jobbet jevnt og trutt gjennom over en lang tid nå for å bli helt frisk og bra igjen», sier Thomas. I tillegg til å skape mer åpenhet rundt sin hjertesak er målet også å samle inn penger til en organisasjon som er av stor betydning for han; Right To Play. På denne måten kan flere være med å bidra til at flere som sliter med sin psykiske helse, men som ikke har de samme mulighetene som her i Norge, får hjelp.

«Jeg er stolt over at jeg overvant mine plager og tok livet mitt tilbake. 30 på 30 er mitt OL og jeg skal inspirere, motivere og vise verden at den vanlige mannen og kvinnen i gata kan få til så mye, at drømmer kan gå i oppfyllelse og at det går an å få et magisk og fantastisk liv med innsats og et godt apparat rundt».