AISHA: HENNES VISJON FOR FREMTIDEN

Aisha - Ghana - Image 1 - Web Hero.jpg

Aisha er bare 13 år, men hun vet hva hun vil med livet sitt. "Jeg drømmer om å bli journalist for å synliggjøre utfordringene til barn på gata."

Mer enn 60 000 barn bor på gata i Accra, Ghanas hovedstad. Og mer enn 50 % av barna mellom 12 og 17 år som har tak over hodet bor i svært enkle og overfylte hjem som mangler strøm. Mange av disse barna jobber på gata for å forsørge seg selv og familiene sine.

"Når jeg ser kameratene mine arbeide på gata i stedet for å være på skolen, blir jeg trist," sier Aisha. "Jeg tror at alle barn har rett til utdanning, mat og husly."

Aisha har ikke alltid vært så selvsikker og bestemt. For noen år siden var hun sjenert. Hun syntes det var vanskelig å få venner og slet med å engasjere seg i skoletimene. Hun visste ikke om barns rettigheter og drømte ikke om at hun kunne være en talsperson for sine jevnaldrende. Men takket være støtten fra lærerne sine, har Aisha bygget selvtillit og inspirerer nå medelevene til å gjøre det samme.

LÆRING GJENNOM LEK

Aisha bor i utkanten av Accra i en liten familie. Hun elsker å lese, synge og være med vennene sine. Aisha pleide å grue seg til å gå på skolen hver dag. Hun syntes timene var kjedelige, og hun slet med å tilegne seg kunnskap. Over tid ble hun demotivert. Så begynte Aisha i Fredas klasse. Freda, en lærer med flere års erfaring, hadde også nylig fått opplæring fra Right To Play om hvordan man kan gjøre læring mer engasjerende gjennom lek. Aisha ble umiddelbart engasjert.

«FØR LÆREREN VÅR LÆRTE Å LEKE MED OSS I KLASSEN, VAR DET VELDIG KJEDELIG. VI VILLE SOVNE FORDI DET FAGLIGE VAR VANSKELIG Å FORSTÅ. SÅ BEGYNTE VI Å LEKE OG DET GJORDE LÆRINGINGEN MYE LETTERE.» - AISHA

Treningen Freda fikk ble organisert gjennom Partners in Play-prosjektet som er støttet av LEGO Foundation. Partners in Play-prosjektet trener lærere i hvordan de kan inkorporere lekbasert læring i klasserommet for å gi elevene mulighet til å uttrykke sin kreativitet, bli nysgjerrige på verden og utvikle en livslang entusiasme til det å lære.

Freda forteller at hennes tilnærming til undervisningen endret seg betydelig etter opplæringen. I stedet for å fortelle elevene hva de skal gjøre, stiller hun elevene spørsmål for å bedre forstå hva de trenger. Hennes lekebaserte leksjoner hjelper barn med å utvikle lese- og regneferdigheter, så vel som helhetlige ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid, kritisk tenkning og selvtillit. For å lære elevene om klimaendringer, skrev hun for eksempel en sang om emnet, sang den for klassen og inviterte barn til å reflektere over teksten. Aisha husker denne timen godt. Som musikkelsker var det overbevisende å lære om en viktig sak gjennom sang. Dette fikk henne til å tenke på rollen sin i kampen mot klimaendringene.

«Når vi ser tilbake på måten vi pleide å undervise på, er det ingen tvil om at dette er en riktigere metode for Aisha» sier Freda. «Lekbasert læring fikk henne til å bli mer nysgjerrig og tenke mer kritisk».

Aisha - Ghana - Image 2 - Web.jpg
Aisha og hennes lærer, Freda

DRØMMER OM FORANDRING

En dag i klassen introduserte Freda temaet «Karrierer i verden.» I løpet av timen beskrev hun mange karrierer for å engasjere elevene i å tenke på fremtiden sin. Deretter ba hun elevene velge en karriere og late som de utførte oppgaver knyttet til den jobben.

Da hun beskrev hvordan en journalist arbeider gikk det et lys opp for Aisha. Hun begynte å tenke på hvordan lesing, studier og nysgjerrighet hjelper journalister til å sette søkelyset på sosiale utfordringer og presentere løsninger. Hun kunne ikke tenke seg en bedre karriere enn en som kombinerte hennes entusiasme for lesing og hennes lidenskap for å hjelpe sårbare barn. Men hun var livredd for tanken på å stå foran et kamera. Hun var altfor sjenert til det.

"NÅ KAN JEG SNAKKE OFFENTLIG UTEN Å SKJELVE ELLER FÅ PANIKK." - AISHA,

Likevel var hun nysgjerrig. Så hun ba Freda om hjelp til å finne flere eksempler ulike typer journalistikk. Freda viste Aisha nyhetsklipp på telefonen sin, og de snakket om hvilke ferdigheter journalister har. Hun oppmuntret Aisha til å øve på å forske, skrive og levere historier. Hun visste at jo mer Aisha øvde, jo mer selvtillit ville hun få. Fredas støtte gjorde forskjellen.

Fredas tro på Aisha ga rom for at hun kunne forestille seg sin egen fremtid og tro på at hun kunne realisere drømmene sine. Og det hele startet med en liten lek.

TALSPERSON FOR SINE JEVNALDREDE

Aisha innså at for å være journalist og talsmann for sårbare barn, trengte hun å vite mer om barns rettigheter. Så hun ble med i skolens Rettighetsklubb, som ledes av en Right To Play-utdannet lærer. I klubben spiller barn rollespill som lærer dem om rettighetene deres og trygger dem til som selvhevdelse og å snakke for større forsamlinger. Aisha lærte at barn har rett til utdanning, liv, mat og husly. Snart la hun til rette for spill og lek selv.

Aishas venner begynte å se på henne som en leder. En dag kom de til henne for å klage på de små porsjonene i skolens kantine hvor størrelsen må måltidene var blitt redusert som følge av hyperinflasjon. Vennene hennes fortalte henne at de var sultne og ba henne om hjelp.

Aisha ville hjelpe. Hun gikk til kantina for å hente en tallerken med mat, og deretter marsjerte hun bort til rektors kontor. "Hun ble overrasket over å se meg," sier Aisha som husker hvordan hun pleide å gjemme seg for rektor tidligere. Aisha ba rektor om å øke mengden mat til elevene, og forklarte at god ernæring er nødvendig for god helse og læring. Rektoren ble så rørt at hun snakket med skolens ledelse, som økte porsjonsstørrelsene i kantinen.

"Jeg følte meg glad og stolt av meg selv," sier Aisha.

HANDLEKRAFT MOT HJEMLØSHET OG BARNEARBEID

Når Aisha tenker på barn på hennes alder som er hjemløse eller som blir tvunget til å forlate skolen for å jobbe, blir hun sint.

Aisha mener at utryddelse av barnearbeid og hjemløshet er mulig. Og hun vil være med på å gjøre det mulig.

Når Aisha tar fatt på sitt oppdrag for å gjøre verden til et bedre sted for barn, har hun også begynt å få støtte fra de voksne på skolen og i nærmiljøet, og hun forsøker å påvirke dem til å bli talsmenn for barns rettigheter.

"Jeg tror at barn kan utnytte rettighetene sine og holde seg unna gatene hvis alle jobber sammen for å få dem til å føle seg beskyttet, elsket og tatt vare på," sier hun.

Aisha - Ghana - Image 3 - Web.jpg